9 ugerweeks (74 billeder)
Venter spændt på proffesionelle billeder af Pernille Westh, men kunne ikke vente så jeg tog selv nogle! Waiting on proffesionel photos from Pernille Westh, but couldn't wait so I took some myself! The mirror wasen't set up for photos, but was standing in a chair away from the floor/animals, so it couldn't tip over and breake. From table the mirror was standing in a good position to shoot photos! Spejlet var ikke sat op til fotos, men stod på en stol væk fra gulvet/dyr, så det ikke blev væltet eller smadret. Fra bordet hvor jeg skulle fotografere killingerne, stod spejlet dog i en heldig position! Så jeg skød løs. Kuku & Trolle ville også være med, det var ellers kun killingerne jeg ville have. Kuku & Troll wanted also their pic's taken!

Klik på et billede for at se en forstørrelse.